Etap VIII

W ramach ósmego etapu projektu kontynuowano lub zakończono milowe etapy prac nad już zagregowanymi kolekcjami, w szczególności:

►nagrania ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN (kontynuacja prac nad nagraniami dźwiękowymi oraz audiowizualnymi);
►nagrania pochodzące z Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego w Instytucie Muzykologii KUL (kontynuacja – w 2022 r. zakończono prace na sygnaturze IMuzKUL_T0165; zbiór taśm szpulowych liczy 195 nośników);
►nagrania ze zbiorów Muzeum Zamojskiego w Zamościu (w 2022 r. zakończono prace na sygnaturze MZamoj_MC0145, ostatniej kasecie magnetofonowej ze zbioru Muzeum. Tym samym zamknięto prace nad tym zespołem archiwalnym);
►nagrania ze zbiorów Instytutu Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w 2022 r. prowadzono specjalistyczne prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne nad oryginalnymi nośnikami – taśmami magnetycznymi z nagraniami z studenckich obozów folklorystycznych pod kier. prof. Jana Stęszewskiego. Dokonano także digitalizacji kopii tych nagrań zachowanych na nośnikach typu Mini-Disc)

Ponadto powiększono zasób repozytorium Etnofon.pl o nowe kolekcje: 

zbiór nagrań dokumentalnych Adolfa Dygacza, kolekcja przechowywana w Muzeum „Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie”
kolekcja nagrań dokumentalnych dr Bożeny Lewandowskiej (Orawa)

W repozytorium opublikowano podstawowe metadane dotyczące wszystkich nagrań – także tych pozostających w różnym, czasem podstawowym stopniu opracowania, identyfikacji i opisu. Aktualnie to ponad 146 000 utworów zapisanych na 7496 nośnikach. Do ponad 25 000 utworów opublikowano sample dźwiękowe z czego ponad 1500 to nagrania zrekonstruowane i zmasterowane.

Konserwacja poprzez wypiekanie taśmy ze zbioru Instytutu Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Anna Rutkowska 2022

Rekordy w bazie danych dotyczące poszczególnych utworów zostały wzbogacone o grafikę – transkrypcje muzyczne utworów oraz transkrypcje tekstowe – prace te są sukcesywnie kontynuowane. 

Dzięki zniesieniu obostrzeń pandemicznych kontynuowano kwerendy i badania terenowe. W 2022 r. zarejestrowano 1189 utworów. Materiał po rejestracji jest edytowany, opracowywany merytorycznie (identyfikacja, indeksacja, deskrypcja, mapping) i archiwizowany w repozytorium.

Kontynuowano także prace w zakresie konsultacji i ekspertyz prawnych w kontekście dokumentowania muzyki tradycyjnej i udostępniania historycznych a także nowo wytworzonych obiektów i danych do badań.